Skip to main content

Safer Internet Centre

Do you have a cyberbullying or digital safety concern?

helpline@saferinternet.org.uk 0844 381 4772

Pecynnau Addysg (Welsh)

Thema eleni ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yw Gadewch i ni greu rhyngrwyd gwell gyda’n gilydd.  Cymerwch gipolwg ar ein pecynnau adnoddau ar gyfer plant 3-11 oed (cynradd) a phobl ifanc 11-19 oed (uwchradd), yn ogystal â’r pecyn i rieni a gofalwyr, sy’n cynnwys llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion, grwpiau ieuenctid a sefydliadau eraill i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2015.