Skip to main content

Safer Internet Centre

Do you have a cyberbullying or digital safety concern?

helpline@saferinternet.org.uk 0844 381 4772

Pecynnau i Ysgolion

Thema eleni am ddiwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn fwy Diogel oedd 'Gadewch i ni greu rhyngrwyd gwell gyda'n gilydd'. Cafodd pecynnau ysgolion cynradd ac uwchradd eu creu a phecyn rhiant hefyd, yn darparu llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion a sefydliadau gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2014. Mae'r rhain hefyd ar gael yn Gymraeg.