Skip to main content

Safer Internet Centre

Do you have a cyberbullying or digital safety concern?

helpline@saferinternet.org.uk 0844 381 4772

Pecynnau Ysgolion Cymru

Mae’r pecynnau ysgolion cynradd ac uwchradd yn cynnwys 5 gweithgaredd cyflym ar gyfer yr ystafell ddosbarth, un cynllun gwers gyda chymorth cyflawn, dolenni a chanllawiau i staff, a phoster ar gyfer cychwyn trafodaeth a hyrwyddo’r Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach. Mae’r pecynnau hyn yn darparu llawer o syniadau gwych ar gyfer helpu ysgolion i gymryd rhan yn Niwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach 2013.